logo
bonitet

VV-ELEKTROPROJEKT d.o.o.

Naše usluge

Naše usluge obuhvaćaju projektiranje i nadzor iz područja elektrotehničkih instalacija.
Vršimo izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, te projekata izvedenog stanja.

Projektiranje elektrotehničkih instalacija

Projektiranje instalacija jake struje

 • energetski razvod
 • projektiranje niskonaponskih distribucijskih ormara
 • instalacije rasvjete (unutarnja, vanjska, cestovna, protupanična i interijerska)
 • instalacije priključnica
 • instalacije elektromotornog pogona
 • automatizacija sustava (pametna kuća)

Projektiranje instalacija slabe struje

 • instalacija informatičko-računalne mreže
 • instalacija antenskog sustava
 • instalacija portafona
 • instalacija multimedije / ozvučenja
 • instalacija plinodetekcije
 • instalcija SOS signalizacije

Projekt elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)

 • projekt nove elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)
 • projekt zaštite i izmještanja postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)

Projektiranje elektroenergetskih postrojenja

Projektiranje fotonaponskih elektrana (PV)

Projektiranje instalacija za zaštitu od udara munje (LPS)

Projektiranje instalacija vatrodojave

Nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih instalacija

Nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih instalacija poslovnih, stambenih, industrijskih, elektroenergetskih i infrastrukturnih objekta.